Doelen en competenties praktijkuren SLB jaar 3

  • Passende voorlichting maken (inhoud en vorm) voor verschillende doelgroepen (ouderen en kinderen groepen 3 t/m 8)
  • Didactische vaardigheden aanleren en oefenen
  • Methodes zoeken en uitproberen om les in elkaar te zetten
  • Passend voorlichtingsmateriaal bij de verschillende doelgroepen maken en opzoeken (ouderen en kinderen groep 3 t/m 8)

In het tweede jaar ging mijn voorkeur uit naar het geven van voorlichting en ik bedacht me destijds al dat dit mijn uiteindelijke doel zou zijn met deze opleiding. Ik had aan het eind van het tweede schooljaar in 2018 al contact gehad met stichting PUSH in Hellevoetsluis. Dit is een stichting die allerlei activiteiten met betrekking tot gezondheid (beweging en voeding) organiseert in samenwerking met de JOGG voor de jeugd. Maar stichting PUSH organiseert ook beweging en voedingsvoorlichting voor volwassenen en ouderen vanaf 55+. Sinds september 2018 zet ik mijn praktijkuren in om samen met hen activiteiten op het gebied van voeding voor jong en oud, te geven en te ontwikkelen.

Evaluatie 3e jaar SLB

Dit jaar wilde ik de beroepsrol voorlichter verder uitdiepen en heb de regisseur van stichting JOGG in Hellevoetsluis benaderd. Ik kon bij stichting PUSH gezonde lessen aan kinderen van verschillende basisscholen geven en ik heb voorlichting aan ouderen gegeven. Ook heb ik dit jaar kennis gemaakt met mensen met niet aangeboren hersenletsel, ik heb kerstavond met ze doorgebracht en voor ze gekookt.

Dit jaar heb ik dus voor verschillende groepen gestaan om voorlichting te geven en verschillende manieren gezocht om de informatie over te brengen. Voor de ouderen heb ik de flyer gemaakt en ik heb voorgesteld om in de vorm van vragenkaartjes de voorlichting te maken en te geven. De vragen heb ik samen met een collega stagiaire gemaakt. Door het beantwoorden van de vragen ontstonden er verdere discussies, waarbinnen we meer informatie konden geven over het onderwerp. Tevens konden we peilen wat de daadwerkelijke kennis van de ouderen over het onderwerp was. Het was een aangename en informele manier om zo de voorlichting te geven en het deed ook nog een beroep op de ouderen zelf, ipv dat ze alleen maar hoefden te luisteren naar informatie.

Het geven van de voorlichting ging prima, maar het maken van de flyer ging niet geheel vlekkeloos. Ik dacht in een heel andere richting dan mijn opdrachtgever. Het thema was water en zout, en dit had ik ook als afbeelding op de flyer gebruikt, doch ik moest meer richting doelgroep denken (informatie, maar ook een gezellige bijeenkomst met het 75+ sportclubje voor het sporten). De voorbeelden en peerfeedback staan op de pagina “Voorlichting water en zout”.

Ook heb ik “gezonde lessen” gegeven op basisscholen voor groep 5 en 6. Dit was ook erg leuk om te doen. De lessen waren kant en klaar, gemaakt door een medewerker van stichting PUSH. De eerste lessen heb ik samen gegeven, daarna alleen onder het toeziend oog van de PUSH medewerker. De feedback staat op de pagina “gezonde lessen”. Ik heb veel aan de feedback gehad. Ik heb een aantal veranderingen aangebracht in de lessen, bijvoorbeeld het proeven van verschillende soorten fruit (met verschillende smaken, zuur, zoet en bitter). En bij de lessen over waterdrinken heb ik munt in water gedaan en dit aan de kinderen laten proeven. Ik had bijv. meerdere soorten van elke smaak fruit bij me en ik liet in elke rij kinderen het fruit uitdelen. De tweede ronde wilde iedereen natuurlijk het fruit uitdelen, hierdoor gingen ze allemaal roepen en door de klas lopen. Ik had het gewoon bij één ronde moeten houden. Bij het muntwater proeven had ik alle bekertjes eerst moeten vullen en dan uit laten delen, nu liep ook iedereen door de klas en zetten ze de gebruikte bekertjes terug op het bureau waardoor ik niet meer wist welke gebruikt waren.

Doordat ik de gezonde les voor groep 3/4 wilde maken, heb ik geobserveerd in de klassen en heb ik ontdekt welke manieren er gehanteerd werden om de klas stil te krijgen (ook niet onbelangrijk). Bijvoorbeeld een kaartje bij de leerling neerleggen die een beurt krijgt of iets moet doen voor de docent, een beloningssysteem met duim omhoog duim omlaag, smiley met mond omhoog en mond omlaag, een bel. Zelf heb ik vaak gebruikt, dat het fijn is als je naar je klasgenoot luistert, omdat het ook fijn is als er naar jou geluisterd wordt, of iemand als voorbeeld nemen die netjes zit en luistert.

Ik vind het ook belangrijk dat de kinderen het gevoel krijgen dat ze het goed doen, dus waar ik kan zeg ik “goed gedaan”, positieve feedback dus.

De betaalde opdracht heb ik gedaan als voedingscoach, eigenlijk heb ik hier ook voorgelicht, bijv. hoe ze achter de voedingswaarden van producten kon komen. Ik heb haar het eetdagboek van het Voedingscentrum laten zien, maar ik heb haar ook laten zien, dat je op de webshops van de supermarkten ook sommige voedingswaarden kunt achterhalen. De reviews zijn te zien op de pagina “coaching”

Verleden jaar heeft de SLB-docente een opmerking gemaakt, ben je nu een kunstenaar die voeding ernaast doet of een kunstzinnige diëtist. Dit liet me niet los, vooral niet omdat een van mijn collega’s mij ook wees op het feit dat ik met veel dingen tegelijk bezig ben, maar hierdoor ook versnipper en niet tot de volle wasdom van bepaalde talenten kom. Via facebook kwam ik in aanraking met de digitale werkplaats van Google en deze had naast een online marketing cursus ook een workshop “Hoe profileer je je als ZZP-er”. Hier werd ook geopperd dat duidelijke keuzes, focus op een hoofdactiviteit belangrijk is.

Ik wilde in het begin al mijn kwaliteiten op één website laten zien,ook mijn kunstzinnige activiteiten. Alhoewel ik ook mijn creativiteit in wil zetten in mijn toekomstige beroep als voorlichter, ga ik er anders in staan; mijn creativiteit moet ondersteunend zijn aan de boodschap over voeding. Ik heb dat dit jaar bijvoorbeeld bij de voorlichtingsvorm van de ouderen goed kunnen toepassen, de voorlichting in spelvorm. Bij de kinderen het ervaren van smaken. Het boodschappenspel bij de gezonde les van groep 3/4.

Ook heb ik het kunstgedeelte van deze website gehaald, als ik hier nog iets mee wil, dan doe ik dat op een aparte website.

In jaar 4 ga ik stage lopen bij WoWijs, verder met het geven van voedingsvoorlichting aan kinderen, wat ik helemaal geweldig vind, maar toch ook weer in kan en moet groeien. Verder ga ik mijn profilering aanpakken, hoe ga ik mezelf neerzetten, alleen voorlichter of toch ook een beetje diëtist, in loondienst of  toch gedeeltelijk ZZP-er worden? Ik heb alvast een nieuwe CV gemaakt, ter voorbereiding op mijn nieuwe avontuur. Hij is te zien op de pagina “over Lillian“.