Het eerste project voor stichting PUSH was voorlichting geven aan 75+ers over zout en water. Als je ouder wordt de werking van de organen minder en daarom is het belangrijk om goed te drinken en op je zoutinname te letten.

Samen met nog een studente van Voeding en Diëtetiek hebben we voorlichting gemaakt welke bestond uit een aantal vragenkaartjes, waar stellingen en vragen op stonden, welke de deelnemers moesten beantwoorden. Iedereen kreeg een kaartje en aan de hand hiervan werden de onderwerpen besproken. Ook stonden er voorbeelden van producten met veel zout op tafel en deze werden ook doorgenomen.

Ook hadden we van de NIERstichting een zoutboek met hierin voorbeelden van hoeveelheden zout wat in de meest gangbare producten zit, zoals brood.

De hoeveelheden verbaasden sommigen, en zo werd maar weer duidelijk dat mensen soms geen idee hebben, wat ze nu eigenlijk eten. Het is dus goed om dingen te visualiseren, dit draagt bij tot besef.

Later hebben we deze voorlichting ook aan 55+ers gegeven.

Mensen hebben het idee dat ze goed op de zoutinname letten, maar bij doorvragen bleken ze toch wel veel kant en klaar voedsel te gebruiken.

Over de vochtinname waren er ook nogal wat misverstanden, een aantal mensen wist bijvoorbeeld niet dat koffie, thee en frisdrank ook meetelden.

vragen Zout en Water

Kookworkshop Minder Zout:

              

recepten kookworkshop Minder Zout
eigen reflectie op de kookworkshop
evaluatie Kookworkshop Minder Zout door PUSH medewerker

De flyer in de huisstijl van stichting PUSH. Ik heb hier geleerd om op een andere manier naar het promomateriaal te kijken. Ik ging uit van de workshop zelf (het product), maar kreeg als feedback dat ik me meer op de doelgroep moest richten.

           Productgerichte versie:

de  feedback die ik gekregen heb op de meer productgericht flyer: 

Wat geresulteerd heeft in de meer doelgroepgerichte versie: